Ενδοδοντία

Η ενδοδοντία είναι κλάδος της οδοντιατρικής που αφορά το νεύρο του δοντιού και θεραπεύει τις ενδοδοντικές βλάβες.

 

Κατά τη θεραπεία (απονεύρωση) αφαιρείται το νεύρο και τα αγγεία ή οι νεκρωτικοί ιστοί από το δόντι και οι ριζικοί σωλήνες διαμορφώνονται κατάλληλα ώστε να εμφραχτούν με ένα ειδικό εμφρακτικό υλικό τη γουταπέρκα. Χάρη στην εξέλιξη της επιστήμης οι διαδικασίες είναι ανώδυνες και χρειάζονται λίγες συνεδρίες.

Μετά της επιτυχή θεραπεία των ριζικών σωλήνων τα δόντια πρέπει οπωσδήποτε να αποκαθίστανται το συντομότερο δυνατόν λόγω της αυξημένης πιθανότητας να σπάσουν. Η συνήθης αποκατάσταση περιλαμβάνει τη χρήση ενδοριζικών αξόνων και ανασύστασής τους με ρητίνη και στεφανών ολικής κάλυψης.

Τα ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν στο στοματογναθικό σύστημα πολλά χρόνια χωρίς πρόβλημα.