Παιδοδοντία

Η Παιδοδοντιατρική αποτελεί κλινική εξειδίκευση της Οδοντιατρικής επιστήμης με αποκλειστικό αντικείμενο ενασχόλησης τα παιδιά και τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

 

Ο Παιδοδοντίατρος μετά την ολοκλήρωση των οδοντιατρικών σπουδών μετεκπαιδεύεται 2-3 χρόνια σε αναγνωρισμένα Πανεπιστημικά Προγράμματα Ειδίκευσης.

Τα παιδιά δεν είναι απλά μια μικρογραφία των ενηλίκων, η διαρκώς αναπτυσσόμενη και εξελισσόμενη φύση τους τα καθιστά μια ξεχωριστή κοινωνική ομάδα που χρήζει ιδιαίτερης αντιμετώπισης. Κατά αντιστοιχία με τον Παιδίατρο ο Παιδοδοντίατρος αναλαμβάνει την οδοντιατρική φροντίδα των μικρών ασθενών.

Οι θεραπευτικές ανάγκες των παιδιών δε διαφέρουν ιδιαίτερα από αυτές των ενηλίκων, σφραγίσματα, εξαγωγές, απονευρώσεις ανήκουν στις θεραπείες που πραγματοποιεί και ο Παιδοδοντίατρος παράλληλα με κάποιες πιο εξειδικευμένες όπως είναι οι ανοξείδωτες στεφάνες νεογιλών και μόνιμων δοντιών, η πολφοτομή, τα μηχανήματα διατήρησης χώρου. Κύριος στόχος του Παιδοδοντιάτρου είναι να εξοικειώσει το παιδί με την οδοντιατρική πρόληψη και θεραπεία, να κερδίσει την εμπιστοσύνη του και να καλλιεργήσει τη συμπεριφορά του με τέτοιο τρόπο ώστε να διαμορφώσει έναν άριστο μελλοντικό ασθενή, συνεργάσιμο όχι μόνο με τον οδοντίατρο αλλά με κάθε γιατρό.

Ο Παιδοδοντίατρος χρησιμοποιεί ψυχολογικές τεχνικές και τεχνικές διαχείρισης της συμπεριφοράς ώστε να προσεγγίσει το παιδί και να το απαλλάξει από το άγχος. Επιπλέον χρησιμοποιώντας ειδικό λεξιλόγιο, ανάλογα με την ηλικία και το πνευματικό του επίπεδο του μικρού ασθενή, εξηγεί τις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν με τρόπο κατανοητό ώστε να το προετοιμάσει και να το κάνει συμμέτοχο στην όλη διαδικασία.